Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek / Flevoland / Utrecht

Ondertitel Laatste nieuws: 6 janauri 2020 Verbindingsoefening AOZ start 20.00 uur LT Sponsors:
DARES Regio  Gooi en Flevoland
                     

Welkom op de website van

DARES Regio 25 Gooi en Flevoland
 

samen met Regio 09 Utrecht vormen wij  

DARES Midden Nederland

 

In 2006 is de DARES Regio Flevoland begonnen met het opzetten van regionale DARES activiteiten, als voorbereiding op een mogelijke inzet bij rampen en grootschalige calamiteiten.

Doel is om noodcommunicatie faciliteiten te kunnen leveren aan overheden en hulpdiensten in Flevoland - Gooi en Vechtstreek en omliggende veiligheidsregio's.

Door de verregaande samenwerking van de O.O.V. diensten in de regio Flevoland en de regio Gooi en Vechtstreek, zijn per 1 januari 2011 beide DARES Regio's samengevoegd tot 1 Regio. De (Plv) RC's zijn: Ron, PD7RON (RC R09); Jan, PA0NON (RC R25) en Gerard, PD0JEW (Plv RC R09 en R25)

De call PI9DF is toegewezen aan DARES Gooi en Flevoland per 1 januari 2010.

 Politie Flevoland
GGD Flevoland
Politie Gooi en Vechtstreek
Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht
Politie Utrecht
Beheerorganisatie MCT Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost
Copyright 2003 - 2019 DARES
DARES is erkend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.