Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek / Flevoland / Utrecht
Ondertitel 6 janauri 2020 Verbindingsoefening AOZ start 20.00 uur LT Sponsors:
DARES Gooi en Flevoland

Welkom op de website van

DARES Regio 25: Gooi en Flevoland

In 2006 is de DARES Regio Flevoland begonnen met het opzetten van regionale DARES activiteiten, als voorbereiding op een mogelijke ingezet bij rampen en grootschalige calamiteiten.

De Regio Gooi en Vechtstreek had geen Regio Coordinator, maar wel deelnemers. Hierdoor werd Gooi en vechtstreek voorzien van een RC uit Flevoland om toch als Regio te kunnen fungeren.

Doel is om noodcommunicatie faciliteiten te kunnen leveren aan overheden en hulpdiensten in Flevoland - Gooi en Vechtstreek en omliggende veiligheidsregio's.

Door de verregaande samenwerking van de OOV diensten in de regio Flevoland en de regio Gooi en Vechtstreek, wordt het DARES regiocordinatorschap van deze regio's gezamenlijk gevoerd door Jan, PA7O; Ron, PD7RON en Gerard PD0JEW. Per 1 januari 2011 zijn beide regio's opgegaan in de Regio Gooi en Flevoland.

De (Plv) RC's zijn: Ron, PD7RON (RC R09); Jan, PA0NON (RC R25) en Gerard, PD0JEW (Plv RC R09 en R25) Bij toerbeurt vervullen zij de RC van Dienst.

De call PI9DF is toegewezen aan DARES Gooi en Flevoland na de certificering per 1 januari 2010.Politie Flevoland
GGD Flevoland
Politie Gooi en Vechtstreek
Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht
Politie Utrecht
Beheerorganisatie MCT Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost
Copyright 2003 - 2019 DARES
DARES is erkend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.