DARES Titelbalk Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland

Ondertitel       Sponsors:

In september 2018 zal DARES een grote landelijke oefening organiseren. Hiertoe hebben een aantal RC's zich gemeld. De komende tijd zal meer informatie komen over deze oefening.

DARES heeft aan onderstaande oefeningen deelgenomen:

Er zijn grote landelijke en internationale Oefen inzetten geweest, zoals Hoogwater (2008)  en FloodEx (2009). Deze inzetten hebben tot gevolg gehad dat DARES als partner in de keten bekend is en ook landelijk inzetbaar is met SIGCO groepen voor de eerste inzet.

Door DARES Regio 25 is in samenwerking met de VR Gooi en Vechtstreek; defensie en SIGCO Noord Nederland een Demo dag in september 2013 gehouden. Hierbij waren diverse bestuurderen van gemeenten in het verzorgingsgebied van de VR aanwezig op het terrein van het oefencentrum Crailo.

In 2013 was het een oefening "SAMEN STERK " in Zuid Holland, waar DARES aan deel nam. Op 27 oktober een vooroefening in het gebied gedaan en op woensdag 6 november 2013 was de e feitelijke oefening met DARES Deelname in een groot gebied. Ook deelnemers uit onze regio zijn daar bij betrokken geweest in SIGCO combinatie. Tijdens deze oefening werd de kennis en kunde van DARES getest, maar ook van de ketenpartners die nu berichten in een beperktere vorm moesten aanbieden.

15 augustus 2015  Veiligheidsdag Regio IJsselland in Hardenberg. PD6DARES is daar QRV geweest o.a. met demo over onze hobby in relatie tot de hulpverlening..

De Veiligheidsdagen in Almere. DARES is hier een vaste partner. Tijdens de voorbereidende bijeenkomsten met de organisatie blijkt dat we op gelijk niveau staan met andere hulpverlening organisaties. Ook op ministerieel niveau is DARES tijdens de afgelopen Veiligheidsdagen duidelijk in beeld geweest en heeft het bestuur ook op dat niveau gesprekken kunnen voeren. In de afgelopen decade hebben de ministers van BZK en V. en J. onze stand bezocht en zich door het bestuur, maar ook de deelnemers, laten informeren over de kennis; kunde en mogelijkheden van DARES.

De Stichting DARES is internationaal benaderd in verband met de orkaan Irma in het Caribische gebied. Het bestuur heeft bij monde van het Bestuurslid van Dienst (BvD)  informatie kunnen leveren en lijnen uitgezet richting de Caraïben en Nederland.

 

 

Politie Flevoland
GGD Flevoland
Politie Gooi en Vechtstreek
Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht
Politie Utrecht
Beheerorganisatie MCT Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost
Copyright © 2003 - 2019 DARES
DARES is erkend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.