DARES Titelbalk Veiligheidsregio's

Flevoland

Gooi en Vechtstreek

Ondertitel Laatste nieuws: Sponsors:
DARES repeater Lelystad
 
Voor meer informatie over de werking van dit relais, klik hier!

De DoelenIn Lelystad op de Doelen draait sinds juni 2008 een repeater ten behoeve van DARES. Op de frequentie 439.050 Mhz met een -7.6 Mhz shift is deze repeater te gebruiken. In het gebouw waarop deze repeater is geplaatst bevindt zich de Gemeenschappelijke Meldkamer van de regio Flevoland. Ook is hier het Veiligheidsburo van deze regio gevestigd. De repeater zal alleen tijdens oefening en/of daadwerkelijke inzet actief zijn als bemande repeater.

In overleg met de eigenaar van het gebouw is deze repeater hier geplaatst. De keuze voor deze locatie was om twee redenen. Het gebouw is redelijk hoog en het gebouw beschikt over een eigen noodstroomvoorziening. Met name dit laatste is van groot belang omdat inzet bij grootschalige stroomuitval een van de speerpunten is voor DARES. Een autonoom werkende repeater is dan van groot belang.  Door gebruik te maken van een UPS zal er tijdens de omschakeling van netstroom naar noodstroom geen spanningsonderbreking zijn voor de apparatuur. Antenne opstelling

Boven op de dakopbouw is de antenne op een mast geplaatst. Deze Diamond X-50N is geschikt voor 2 meter en 70 centimeter.  De totale hoogte van de antenne is ongeveer  20 meter.

In de apparatenruimte is de zender, de noodstroomvoorziening en de server geplaatst. De zender is van het merk Storno, type CQF9663. Deze is door de Politie Flevoland geschonken aan de stichting DARES. Door deze inzet wordt de apparatuur een nieuw leven geschonken in het belang van de handhaving van de Openbare Orde en Veiligheid (OOV).


Op de plek waar voorheen de oude analoge Brandweerzenders waren opgesteld hangt nu de nieuwe repeater (zwart blok). Daarnaast is nog plaats voor een tweede CQF. Het is de bedoeling dat hier een CQF600 wordt geplaatst zodat het systeem als gateway naar 2 meter kan worden gebruikt.

Opstelling apparatuur
De server en de UPS zijn in een 19"kast geplaatst. Op de server draait het Linux operating systeem Ubuntu 8.04 De applicatie die wordt gebruikt voor het aansturen van de repeater is SVXLINK van Tobias SM0SVX.

Voor meer informatie over deze applicatie zie: http://svxlink.sourceforge.net/

Met deze software  worden de volgende functionaliteiten geboden:
- DTMF 0 = Helpmodule
- DTMF 1 = Papegaai
- DTMF 2 = Echolink
- DTMF 3 = Voicemail module
- DTMF 4 = DTMF Repeater
- DTMF 5 = Meteo informatie


Voor DARES oefeningen en acties kan gebruik worden gemaakt van een voicelog functie in de software, die op afstand kan worden aan- en uitgeschakeld. 

Door op de frequentie 439.050 MHz, met een shift van -7.6 Mhz een DTMF * te zenden zal het systeem zich melden met de tekst "SVXLINK in bedrijf Papa Alpha Drie Foxtrot November Tango Repeater, druk op nul voor help" Door nu een DTMF 0 te zenden zal het systeem de helpmodule starten en uitleg geven over de werking. Elke module kan verlaten worden door het zenden van een DTMF #. 

Het repeatersysteem van Lelystad is via het internet gekoppeld met extra zend-/ontvangers. Het systeem is in de volgende locaties te gebruiken op de daarachter vermelde frequentie:

(Y)lst                    438.925 MHz
(N)oordoostpolder  438.875 MHz
(L)elystad             439.050 MHz
(A)lmere               438.800 MHz
(S)oest                 438.850 MHz

Voor de koppeling is per remote systeem, voor het transport van het audio een bandbreedte van 128 Kb/s nodig. Hier bovenop komt nog enige overhead. In de totale omvang is voor dit systeem een upload van minimaal 512 Kb/s nodig. Op dit moment beschikt de server over een upload van 1024 Kb/s. dit is ruim voldoende voor het huidige systeem.
Door Marijn PA7PK en Jan PA7JM wordt een COS schakeling ontwikkeld voor het schakelen van de zender. Op dit moment gebeurt dit m.b.v. een VOX. Deze laatste werkt niet optimaal.

Server console

Alex PA3FZN heeft een Storno CQF600 omgebouwd naar 2 meter. Hij is bezig met het ontwikkelen van een interface om de CQF600 te kunnen koppelen aan dit repeatersysteem. Op het moment dat deze koppeling gerealiseerd is, kan d.m.v. een DTMF code een gateway tussen het 70 relais en 2 meter worden gemaakt.

 

Op dit moment worden er door DARES Flevoland en Gooi onderhandelingen gevoerd met Politie Flevoland om een opstelpunt voor een DARES repeater in Almere te mogen realiseren op het Politiebureau aan de Baljuwstraat.
Dit pand ligt in het centrum van de stad, is redelijk hoog en beschikt over een eigen noodstroomvoorziening. De antennes zijn reeds bovenop het gebouw gemonteerd en in de loop van dit jaar zal de apparatuur worden geplaatst.

Plaatsing van een repeater, die bij noodcommunicatie kan worden ingezet, zal de gehele stad Almere kunnen afdekken. Een koppeling met het DARES relais van Lelystad is een optie die hierbij zal worden meegenomen.

Aan dit repeater project werken inmiddels verschillende amateurs mee:

PE1BUK, PA7PK, PE2ETE, PD0JEW, PA3FZN, PE4VOX, PE2CVF, PA3FNT, PA7JM.

 

 Politie Flevoland
GGD Flevoland
Politie Gooi en Vechtstreek
Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht
Politie Utrecht
Beheerorganisatie MCT Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost
Copyright 2003 - 2011 DARES
DARES is erkend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.