DARES Titelbalk Veiligheidsregio's

Flevoland

Gooi en Vechtstreek

Ondertitel RC van Dienst: Sponsors:

TECHNIEK
Klik op de titel van het onderwerp als deze als Hyperlink is om het hele artikel te lezen.
DARES Berichten Generator
Marijn PA7PK en Gerard PD0JEW zijn op volle kracht weer aan de slag gegaan met het digitale berichten programma. De lay-out is geheel gewijzigd en ook de functionaliteiten in het programma zijn aangepast. Het is nog niet klaar, maar we zijn goed op weg. Alvorens het vrij te geven, zal eerst een uitgebreid testprotocol doorlopen worden, waarna het programma in beperkte kring bij de vaste Beta testers zal worden uitgerold. Na hun testen en opmerkingen kunnen we dan het programma afronden en aanbieden aan de digitale werkgroep.
TNC-X
Ten behoeve van de CQM6000 mobilofoon, is er een modificatie beschikbaar voor de TNC-X. Door parallel over R11 (10 KOhm) een weerstand van 1KOhm te plaatsen, wordt de TX-audio aanzienlijk opgekrikt en kan je met de potmeter R13 deze beter regelen.
PI8CJP
Sinds 8 oktober 2011 is vanuit Blaricum PI8CJP operationeel. Het station is een RMS voor Emcomm en een Digipeater.De SSID zijn PI8CJP-10 (RMS) en PI8CJP-12 (Digi). Het station gebruikt als frequentie 144.850 Mhz. Via dit station zijn PI8CNL-10 en PA7PK-10 via de Digi te bereiken.
PI8MNL
Sinds 11 februari 2011 is vanuit Soest PI8MNL operationeel. Het station is een RMS voor Emcomm en een Digipeater. De suffix MNL staat voor Midden NederLand. Het station gebruikt als frequentie 144.850 Mhz. De antennehoogte is 12 meter en het vermogen is 10 Watt.
PI8DAR
Sinds 16 januari 2011 is vanuit Kortenhoef PI8DAR operationeel. Het stations is een RMS voor Emcomm. De frequentie is 144.850 Mhz. Het RMS is te bereiken via PI8DAR-10 en de Digi via PI8DAR-12.
Test Winlink verbinding
Op vrijdag 21 augustus hebben Marijn (PA7PK), Jan (PA7JM) en Foeke (PA3FNT) de verbinding met het digitale Winlink station PI8CNL-10 uitgetest. Marijn en Foeke hadden zich in het veld opgesteld en Jan zat thuis achter de computer.
PI8CNL
Op 3 juli 2009 is bericht ontvangen van het Agentschap Telecom (AT) dat de Aanvullende Toestemming Onbemand Frequentiegebruik (ATOF) is verleend voor PI8CNL. De letters CNL staan voor Communicatie Node Lelystad maar ook voor Centraal NederLand. Deze packet node maakt gebruik van de frequentie 144.850 MHz en is geplaatst  op het gebouw van de Gemeenschappelijke Meldkamer Flevoland, waar ook het DARES relais gesitueerd is. De node ondersteunt Winlink2000 t.b.v. noodcommunicatie in DARES verband. Ook APRS is een speerpunt voor deze node.
Voice logging
Om een oefening na afloop goed te kunnen evalueren is het belangrijk om opnames te maken van het audio. Dit is mogelijk door gebruik te maken van een voice logging programma.
DARES Flevoland maakt gebruik van een Linux server voor de aansturing van de repeater in Lelystad. Door een shell script is voice logging  eenvoudig te realiseren.
Narrow Band Emergency Messaging System
Er is een nieuw programma ontwikkeld speciaal voor de datacommunicatie in noodsituaties. Door de werkgroep Digitale Communicatie van DARES wordt dit pakket onderzocht op zijn gebruik t.b.v. DARES. Voor een ieder die dit pakket wil testen is hier een zeer korte handleiding te vinden voor de installatie van NBEMS.
DARES Repeater Lelystad
In Lelystad is een repeater geplaatst voor DARES activiteiten. Op de frequentie 439.050 MHz met een -7.6 MHz shift is deze repeater te gebruiken.
1e Koffer voor spraak communicatie (Condor)
DARES Flevoland - Gooi en vechtstreek heeft een 1e koffer beschikbaar voor spraak communicatie op de 2 meter en 70 centimeter band.
2e Koffer voor spraak communicatie (Condor)
DARES Flevoland - Gooi en vechtstreek heeft een 2e koffer beschikbaar voor spraak communicatie op de 2 meter en 70 centimeter band.
Koffer voor digitale communicatie
DARES Flevoland - Gooi en vechtstreek heeft een koffer beschikbaar voor het plegen van digitale communicatie.


Politie Flevoland
GGD Flevoland
Politie Gooi en Vechtstreek
Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht
Politie Utrecht
Beheerorganisatie MCT Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost
Copyright 2003 - 2019 DARES
DARES is erkend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.