DARES Titelbalk Veiligheidsregio's

Flevoland

Gooi en Vechtstreek

Ondertitel Laatste nieuws: Sponsors:
Voice Logging
Vanaf juni 2009 is de voicelog functie opgenomen in de SVXLINK software!

Het opnemen van audio bestaat uit de volgende onderdelen:
- een server waarop het script draait
- de noodzakelijke software
- een scanner voor ontvangst van de signalen op de te loggen frequenties

De server die gebruikt wordt draait onder Ubuntu 8.04 LTS Linux. Deze server verzorgt ook de aansturing van het DARES relais van Lelystad met behulp van de SVXLINK software van Tobias SMěSVX. Voor het draaien van het script is de software SOX versie 14.2.0 of hoger noodzakelijk. In Ubuntu 8.04 is deze versie niet aanwezig, zodat het programma zelf gecompileerd moet worden. In Ubuntu 9.04 is wel de juiste versie aanwezig, maar wordt het MP3 formaat niet ondersteund. Hiervoor moet ook zelf de SOX software gecompileerd worden.

Op de download pagina is een tar.gz file te vinden met de source van SOX versie 14.2.0.

Installeer de noodzakelijke library files om MP3 ondersteuning mogelijk te maken.
Onder Ubuntu zijn dit de files libmp3lame0 en libmp3lame-dev

Download de file sox-14.2.0.tar.gz en pak deze uit met het commando:

tar -zxvf sox-14.2.0.tar.gz

ga naar de directory sox-14.2.0 en geef daar het commando:

./configure

Geef daarna het commando:

make

en vervolgens:

make install

Hierna is de juiste sox met MP3 ondersteuning ge´nstalleerd.

Onder Ubuntu gaat iets niet helemaal goed met het kopiŰren van de library file libsox.so.1. Deze moet gekopieerd worden van de plek /path/naar/sox-14.2.0/src/.libs naar /usr/lib

Met het volgende script is de voice logging functie te starten:

#!/bin/bash
#
# voicelog  This shell script records audio from a source connected to line in
#               the silences are left out. The format is .wav
#
# To start from the commandline: voicelog
#
# playback can be done with any MP3 player.
#
TIMESTAMP=$(date +%d-%m-%Y_%T)
LOGDIR=/var/log/voicelog

rec -r 22050 -c 1 -p | sox -p $LOGDIR/voicelog-$TIMESTAMP.mp3 silence -l 1 00:00:00.5 -35d -1 00:00:00.5 -35d

 

Door het script voicelog te plaatsen in de directory /usr/local/bin en executable te maken (chmod +x voicelog) kan het script overal aangeroepen worden. De logfiles worden weggeschreven in /var/log/voicelog. Deze directory moet voor de eerste keer handmatig aangemaakt worden.

Door een scanner of ander soort ontvanger te koppelen met de microfooningang van de geluidskaart, kan het audio worden opgenomen. Alleen als er audio hoorbaar is, wordt er opgenomen. Stiltes worden niet vastgelegd.

Door het MP3 formaat zijn de files heel gangbaar en voor iedereen te beluisteren. Zowel op een computer als op een MP3 speler.Politie Flevoland
GGD Flevoland
Politie Gooi en Vechtstreek
Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht
Politie Utrecht
Beheerorganisatie MCT Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost
Copyright ę 2003 - 2011 DARES
DARES is erkend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.